Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  

12.01.2017.

Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Zoran Ulama danas je primio direktoricu MARRI-Regionalne Inicijative za pitanja migracija, azila i izbjeglica Tamaru Mugošu

Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Zoran Ulama danas je primio direktoricu MARRI-Regionalne Inicijative za pitanja migracija, azila i izbjeglica Tamaru Mugošu

Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Zoran Ulama danas je primio direktoricu MARRI-Regionalne Inicijative za pitanja migracija, azila i izbjeglica Tamaru Mugošu kojom prilikom su razmatrane oblasti u kojima je potrebno pojačati saradnju u borbi protiv trgovine ljudima na regionalnom nivou.Aktuelnosti

12.01.2017.

Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Zoran Ulama danas je primio direktoricu MARRI-Regionalne Inicijative za pitanja migracija, azila i izbjeglica Tamaru Mugošu

Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Zoran Ulama danas je primio direktoricu MARRI-Regionalne Inicijative za pitanja migracija, azila i izbjeglica Tamaru Mugošu

Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Zoran Ulama danas je primio direktoricu MARRI-Regionalne Inicijative za pitanja migracija, azila i izbjeglica Tamaru Mugošu kojom prilikom su razmatrane oblasti u kojima je potrebno pojačati saradnju u borbi protiv trgovine ljudima na regionalnom nivou.

više...
21.12.2016.

Javni poziv za NVO za konsultacije u vezi sa pripremom Prijedloga Akcionog plana za implementaciju Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za 2017-2018. godinu

Nevladine organizacije koje su zainteresovane za učešće u konsultovanju u vezi sa pripremom Prijedloga Akcionog plana za implementaciju Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za 2017-2018. godinu, potrebno je da Generalnom sekretarijatu Vlade – Kancelariji za borbu protiv trgovine ljudima podnesu prijavu za učešće u konsultovanju na adresu: Podgorica, Jovana Tomaševića bb (stara zgrada Vlade), na fax: 020/225-845 ili e-mail adresu: antitrafiking@t-com.me, u roku od 7 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Download više...
19.12.2016.

Tirana: Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Zoran Ulama potpisao Deklaraciju o primjeni standarnih operativnih procedura u cilju identifikacije, upućivanja, dobrovoljnog povratka i zaštite žrtava trgovine ljudima

Tirana: Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Zoran Ulama potpisao Deklaraciju o primjeni standarnih operativnih procedura u cilju identifikacije, upućivanja, dobrovoljnog povratka i zaštite žrtava trgovine ljudima

Rukovodilac Kancelarije/ Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Zoran Ulama je zajedno sa Nacionalnim koordinatorima Albanije i Kosova, danas u Tirani potpisao Deklaraciju o primjeni standarnih operativnih procedura u cilju identifikacije, upućivanja, dobrovoljnog povratka i zaštite žrtava trgovine ljudima. Operativne procedure će se primjenjivati u prekograničnim slučajevima trgovine ljudima, a na osnovu bilateralnih Protokola o saradnji u borbi protiv trgovine ljudima.

više...
05.12.2016.

Saopštenje: Održan III redovni sastanak Koordinacionog tijela za praćenje sprovođenja Sporazuma o saradnji između državnih insitucija i NVO sektora u borbi protiv trgovine ljudima

Saopštenje: Održan III redovni sastanak Koordinacionog tijela za praćenje sprovođenja Sporazuma o saradnji između državnih insitucija i NVO sektora u borbi protiv trgovine ljudima

5.decembra, 2016.godine održan je sastanak Koordinacionog tijela (u užem sastavu) na kojem su razmatrani rezultati organizacije okruglih stolova na temu upoznavanja lokalnih predstavnika institucija/ potpisnika Sporazuma o saradnji sa procedurama predviđenim Sporazumom. Na sastanku dogovoren nastavak radionica za 2017.godinu, dok je istvovremeno razmatran i sveukupan dosadašnji Koordinacionog tijela, sa posebnim fokusom na saradnju potpisnika Sporazuma u praksi.

više...
02.12.2016.

Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Zoran Ulama susreo se sa predsjednicom Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Senkom Danilović i sekretarkom Sekretarijata Majom Milošević

Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Zoran Ulama susreo se sa predsjednicom Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Senkom Danilović i sekretarkom Sekretarijata Majom Milošević

Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Zoran Ulama danas je primio predsjednicu Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Senku Danilović i sekretarku Sekretarijata Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Maju Milošević kojom prilikom je razmatrana buduća saradnja Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima i Centra za obuku u sudstvu i tužilaštvu u pravcu utvrđivanja modela za unaprjeđenje sistema obuka pravosudnog kadra na temu trgovine ljudima i zaštite žrtava u krivičnom postupku

više...