Manja slova Veća slova RSSProjekti

10.02.2018.

Standardne operativne procedure za postupanje sa djecom koja su odvojena od roditelja ili bez pratnje, sa posebnim akcentom na proaktivnu identifikaciju potencijalnih žrtava i žrtava trgovine ljudima

Ministarstvo unutrašnjih poslova - Nacionalna Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima uz podršku Predstavništva UNICEF-a u Podgorici izdalo je Standardne operativne procedure za postupanje sa djecom koja su odvojena od roditelja ili bez pratnje, sa posebnim akcentom na proaktivnu identifikaciju potencijalnih žrtava i žrtava trgovine ljudima.

10.02.2018.

Standardne operativne procedure za postupanje sa djecom koja su odvojena od roditelja ili bez pratnje, sa posebnim akcentom na proaktivnu identifikaciju potencijalnih žrtava i žrtava trgovine ljudima

Ministarstvo unutrašnjih poslova - Nacionalna Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima uz podršku Predstavništva UNICEF-a u Podgorici izdalo je Standardne operativne procedure za postupanje sa djecom koja su odvojena od roditelja ili bez pratnje, sa posebnim akcentom na proaktivnu identifikaciju potencijalnih žrtava i žrtava trgovine ljudima.

22.06.2010.

TRM - Montenegro

Ova publikacija je izrađena u okviru regionalnog Programa ICMPD-ija za podršku razvoju sveobuhvatnih, efikasnih i institucionalizovanih transnacionalnih referalnih mehanizama (TRM) za žrtve trgovine ljudima u Jugoistočnoj Evropi, koji je finansiran od strane USAID-a.

14.05.2010.

Transnacionalni referalni mehanizmi za žrtve trgovine ljudima u Jugoistočnoj Evropi

Crna Gora je, zajedno sa zemljama u regionu prihvatila da bude partner u projektu međunarodne organizacije ICMPD pod nazivom Transnacionalni referalni mehanizmi (TRM), koji predstavlja sporazum između različitih zemalja o prekograničnoj saradnji na polju zbrinjavanja žrtvava trgovine ljudima.

14.05.2010.

KODEKS PONAŠANJA ZA ZAŠTITU DJECE OD SEKSUALNE EKSPLOATACIJE U PUTOVANJIMA I TURIZMU

Projekat u smislu prevencije teži da podigne nivo svjesti javnosti a posebno turista i putnika kroz Crnu Goru, radi sprečavanja seksualne eksploatacije djece u turizmu, kroz obavezivanje turističkih operatera u smislu poštovanja Kodeksa.

31.12.2009.

KALENDAR 2010.

KALENDAR 2010. godina