Manja slova Veća slova RSSMINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

NACIONALNA KANCELARIJA ZA BORBU PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

Adersa:                                 

ul. Mihaila Lalića br.1

81 000 Podgorica

Kabinet:         +382 20 245 282                                

dir./fax:          +382 20 225 845

e mail:     antitrafiking@t-com.me

 

Snežana Popović

samostalni referent                  

tel:      +382 20 245 282

e-mail: snezana.popovic@mup.gov.me

 

mr Sonja Perišić

samostalni savjetnik I                   

tel:      +382 20 241 313

e-mail: sonja.perisic@mup.gov.me

 

Tijana Šuković 

samostalni savjetnik I              

tel.      +382 20 241 313

e-mail: tijana.sukovic@mup.gov.me

 

mr Marijana Radunović 

samostalni savjetnik I           

tel:     +382 20 241 313

e-mail: marijana.radunovic@mup.gov.me

 

Daliborka Spasojević

samostalni savjetnik I

kontakt osoba za saradnju sa NVO sektorom            

tel:      +382 20 241 313

e-mail: daliborka.mugosa@mup.gov.me

 

Ana Vojnić

samostalni savjetnik II

tel:      +382 20 225 845

e-mail:  ana.vojnic@mup.gov.me

 

Behija Ramović

samostalni referent

tel:       +382 20 241 313

e-mail:  behija.ramovic@mup.gov.me