Manja slova Veća slova RSSAKCIONI PLAN

01.03.2019.

Vlada Crne Gore usvojila Strategiju za borbu protiv trgovine ljudima za period 2019-2024. godinu i prateći akcioni plan za 2019. godinu

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 28.02.2019. godine usvojila Strategiju za borbu protiv trgovine ljudima za period 2019-2024. godinu i prateći Akcioni plan za 2019. godinu. Strategija za borbu protiv trgovine ljudima predstavlja nacionalnu politiku borbe protiv trgovine ljudima u predstojećem petogodišnjem periodu u oblastima: prevencije, zaštite žrtava, krivičnom gonjenju, kao i u oblasti partnerstva, kooridnacije i međunarodne saradnje.

05.10.2018.

Vlada je na sjednici održanoj 4. oktobra 2018. godine usvojila Izvještaja o realizaciji Strategije za borbu protiv trgovine ljudima i Akcionog plana za period 01.01-31.06. 2018. godine

Vlada je na sjednici održanoj 4. oktobra 2018. godine usvojila Izvještaja o realizaciji Strategije za borbu protiv trgovine ljudima i Akcionog plana za period 01.01.-31.06. 2018. godine.

05.10.2018.

Vlada je na sjednici održanoj 4. oktobra 2018. godine usvojila Izvještaja o realizaciji Strategije za borbu protiv trgovine ljudima i Akcionog plana za period 01.01-31.06. 2018. godine

Vlada je na sjednici održanoj 4. oktobra 2018. godine usvojila Izvještaja o realizaciji Strategije za borbu protiv trgovine ljudima i Akcionog plana za period 01.01.-31.06. 2018. godine.

29.09.2017.

Usvojen Izvjestaj o sprovodjenju strategije za borbu protiv trgovine ljudima i akcionog plana za period januar - jun 2017.

Na sjednici Vlade održanoj 31.08. 2017. godine usvojen Izvjestaj o sprovodjenju strategije za borbu protiv trgovine ljudima i Akciong plana za period januar - jun 2017.

12.03.2017.

Usvojen Izvjestaj o sprovodjenju strategije za borbu protiv trgovine ljudima i akciong plana za period jul-decembar 2016.

Na sjednici Vlade održanoj 10. marta 2017. godine usvojen Izvjestaj o sprovodjenju strategije za borbu protiv trgovine ljudima i Akciong plana za period jul-decembar 2016.

02.02.2017.

Vlada usvojila Akcioni plan za implementaciju Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za 2017 – 2018. godinu

Vlada je na sjednici održanoj 2. februara 2017. godine usvojila Akcioni plan za implementaciju Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za 2017 – 2018. godinu.

31.08.2016.

Usvojen Izvjestaj o sprovodjenju strategije za borbu protiv trgovine ljudima i Akciong plana za period januar - 31. jun 2016.

Na sjednici Vlade održanoj 25. avgusta 2016. godine usvojen Izvjestaj o sprovodjenju strategije za borbu protiv trgovine ljudima i Akciong plana za period januar - 31. jun 2016.

11.02.2016.

Vlada donijela Akcioni plan za implementaciju Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za 2016. godinu

Vlada donijela Akcioni plan za implementaciju Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za 2016. godinu.

06.02.2016.

Usvojen Izvjestaj o sprovodjenju strategije za borbu protiv trgovine ljudima i Akciong plana za period jul-decembar 2015.

Na sjednici Vlade usvojen je Izvjestaj o sprovodjenju strategije za borbu protiv trgovine ljudima i Akciong plana za period jul-decembar 2015.

25.08.2015.

Vlada usvojila Izvjestaj o sprovodjenju strategije za borbu protiv trgovine ljudima i Akciong plana za period januar - jun 2015.

Na sjednici Vlade odrzanoj 20 avgusta 2015. usvojen je Izvjestaj o sprovodjenju strategije za borbu protiv trgovine ljudima i Akciong plana za period januar - jun 2015.