Manja slova Veća slova RSSLegislativa

25.12.2008.

Saopštenje: Usvojen Akcioni plan za implemenatciju nacionalne strategije za borbu protiv trgovine ljudima za 2009.godinu

Na sastanku Radne grupe za praćenje implementacije Nacionalne strategije za borbu protiv trgovine ljudima, održanom 25. decembra 2008. godine, usvojen je Akcioni plan...

15.12.2005.

U P U T S T V O o uslovima i načinu regulisanja boravka stranim državljanima - žrtvama trgovine ljudima

Na osnovu člana 38 Zakona o državnoj upravi ("Službeni list RCG", br. 38/03), kao i na osnovu obaveza preuzetih potpisivanjem Konvencije UN-a protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i Protokola za prevenciju, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudskim bićima, posebno ženama i djecom ("Službeni list SRJ", br. 6 od 27.06.2001. godine), "Izjave o obavezama" potpisane na 3. Regionalnom ministarskom forumu Pakta za stabilnost, održanom...

29.03.2004.

Donošenje zakona o programu zaštite svjedoka

Donošenje zakona o programu zaštite svjedoka

29.03.2004.

Pregled krivične legislative iz oblasti trgovine ljudima

Prikazivanje pornografskog materijala

29.03.2004.

Pregled krivične legislative iz oblasti trgovine ljudima

Posredovanje u vršenju prostitucije

29.03.2004.

Pregled krivične legislative iz oblasti trgovine ljudima

Trgovina djecom radi usvojenja