Manja slova Veća slova RSS

Daliborka Mugoša

Samostalni savjetnik II

Kontakt osoba za saradnju sa NVO sektorom

Adresa: Jovana Tomaševića bb.

tel./fax: +382  20 225 845

            +382 20 241 313

e-mail: daliborka.mugosa@gsv.gov.me

 
SPORAZUM O SARADNJI

20.10.2013.

Potpisan SPORAZUM O SARADNJI U BORBI PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

U skladu sa Konvencijom UN protiv transnacionalnog organizovanog kriminala (UNTOC Konvencija), Protokolom UN za prevenciju, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudskim bićima, naročito ženama i djecom, (“Sl. list SRJ” br. 6 od 27.06.2001.), Konvencijom SE za borbu protiv trgovine ljudima, Konvencijom UN-a o pravima djeteta („SL. List CG“ br. O8/2006), Strategijom Vlade Crne Gore za borbu protiv trgovine ljudima i preporukama o saradnji između vladinog sektora, Vrhovnog suda, Vrhovnog državnog tužilaštva i nevladinih organizacija ....

12.06.2011.

Protokol o saradnji između vladine Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima i Unije poslodavaca Crne Gore

Protokol o saradnji između vladine Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima i Unije poslodavaca Crne Gore

20.10.2007.

Sporazum o međusobnoj saradnji između: Vrhovnog državnog tužioca, Ministarstva zdravlja, rada i socijalnog staranja, Ministarstva prosvjete i nauke, Uprave policije i nevladinih organizacija: Crnogorski ženski lobi, Sigurna ženska kuća i

Na inicijativu Misije OSCE-a u Crnoj Gori, a u saradnji sa Kancelarijom nacionalnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima revidiran je Sporazum o međusobnoj saradnji iz marta 2005. godine. Novi sporazum potpisan je 18. oktobra 2007. godine između: Vrhovnog državnog tužioca, Ministarstva zdravlja, rada i socijalnog staranja, Ministarstva prosvjete i nauke, Uprave policije i nevladinih organizacija: Crnogorski ženski lobi, Sigurna ženska kuća i Centar plus...