Manja slova Veća slova RSS
>

Vlada Crne Gore usvojila Strategiju za borbu protiv trgovine ljudima za period 2019-2024. godinu i prateći akcioni plan za 2019. godinu

Datum objave: 01.03.2019 11:17 | Autor: Kancealrija

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 28.02.2019. godine usvojila Strategiju za borbu protiv trgovine ljudima za period 2019-2024. godinu i prateći Akcioni plan za 2019. godinu.

Strategija za borbu protiv trgovine ljudima predstavlja nacionalnu politiku borbe protiv trgovine ljudima u predstojećem petogodišnjem periodu u oblastima: prevencije, zaštite žrtava, krivičnom gonjenju, kao i u oblasti partnerstva, kooridnacije i međunarodne saradnje.

 

Polazni osnov za izradu Strategije činila je eksterna analiza uticaja sprovođenja Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za 2012-2018. godnu, kojom su  definisana glavna postignuća, ali i date preporuke u smislu dalje nadogradnje već uspostavljenog sistema i iznalaženja adekvatnih odgovora na postojeće i nove trendove ispoljavanja ovog fenomena.

 

Strategija uzima u obzir sve značajnije  međunarodne dokumente koji tretiraju ovu oblast, kao i izvještaje od strane relevantnih međunarodnih partnera koji pažljivo prate i analiziraju napore koje zemlje preduzimaju na planu borbe protiv trgovine ljudima i daju korisne preporuke u cilju njihovog unapređenja. Uvažavajući ključni spoljnopolitički prioritet države Crne Gore – članstvo u Evropskoj uniji,  ciljevi Strategije razvijeni su u skladu sa obavezama iz Akcionog plana za poglavlje 24, pravda sloboda i bezbjednost i odnose se na unapređenje borbe protiv trgovine ljudima u Crnoj Gori kroz jačanje napora za identifikaciju žrtava trgovine ljudima, harmonizaciju nacionalnog zakonodavstva sa instrumentima i pravnom tekovinom EU, posebno sa Direktivom 2011/36/EU i Direktivom 2004/81/EZ; i poboljšanje kvaliteta, raznolikosti, adekvatnosti i dostupnosti usluga zaštite i podrške žrtvama trgovine ljudima. Istovremeno, obezbijeđena je i funkcionalna veza sa  usvojenim strategijama i planovima na nacionalnom nivou koji su  od značaja za borbu protiv trgovine ljudima.

 

Vizija Strategije jeste pravedno, humano, rodno senzibilisano i osnaženo društvo koje štiti ljude od svih oblika trgovine ljudima.

 

Misija Strategije jeste posvećenost Crne Gore održavanju transparentnih, odgovornih i proaktivnih inicijativa protiv trgovine ljudima u skladu sa međunarodnim standardima ljudskih prava.

Prateći Akcioni plan za 2019. godinu razrađuje postavljene ciljeve Strategije definišući konkretne aktivnosti, njihove nosioce, dinamiku,  potrebna finansijska sredstva  za njihovu realizaciju, kao i indikatore  rezultata.

Tekst Strategije možete preuzeti ovdje:  Strategija za borbu protiv trgovine ljudima -MNE.docx

                                                                     THB Strategy 2019-2024 final ENG.docx